Bộ máy lãnh đạo điều hành của Viet Green TeamBuilding & Event

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY VIET GREEN TEAMBUILDING & EVENT


Sơ đồ tổ chức

  • Mô hình tổ chức và bộ máy quản lý đang được áp dụng tại Công ty tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Media Event Mice bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban chức năng, các phòng ban chuyên trách.
  • Mô hình này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ của Công ty. Mô hình tổ chức này xác định cơ cấu quản trị rõ ràng, áp dụng các chuẩn mực trong quản trị điều hành, xác định trách nhiệm và mối quan hệ của các bộ phận, phòng ban trong công ty. Qua đó, việc quản trị doanh nghiệp sẽ hiệu quả hơn: vừa có khả năng kiểm soát, giám sát; vừa tạo điều kiện chủ động cho Ban Điều hành các điều hành viên từng bộ phận đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Media Event Mice .
  • Kết quả hình ảnh cho co cau to chuc cong ty su kien
  • Kết quả hình ảnh cho lanh dao
Hình ảnh có liên quan
Kết quả hình ảnh cho co cau to chuc cong ty su kien
Kết quả hình ảnh cho co cau to chuc cong ty su kien
 

ĐẶT TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI 0989313339  / 012475 33333 / VIETGREENMEDIA@GMAIL.COM

PHÀN NÀN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ KIỆN TẠI 19006920

CONTACT US ANYWHERE
We are always happy to help you !
We, Viet Green TeamBuilding like it when you get in touch with us. Drop in a line, we will call you within 24 hours !
Call us anytime at Mobile/Viber/Zalo: +84989313339  or email: vietgreenteambuilding@gmail.com | vietgreenmedia@gmail.com | vietgreenevent@gmail.com

WHY US | OUR STORY  | GAMES | CONTACT US | MEDIA & EVENT | FAQs | BOOK NOW

 

 

One Team - One Dream - One Champion
Hà Nội & Miền Bắc: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 024.66888684 | 024.36285414   F: 84.24.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Tuyên Quang & Tây Bắc:: 0989 313339  | 012475 33333

Quang Binh & Miền Trung:  0232.3868666 | 0232.3836333   M: 090 3295 730

Thái Nguyên : 0988 262616 | 1900 6920

Huế & Đà Nẵng: 098272 4444 | 1900 6920

Ho Chi Minh & Miền Nam:   028.66828483 | 028.22 656666   M: 01235 333 331   Website: www.vietgreenteambuilding.com | www.dulichteambuilding.info
Email: vietgreenteambuilding@gmail.com | vietgreenmedia@gmail.com | vietgreenevent@gmail.com
 
FIND HEAD OFFICE MAP IN HANOI

BACK TO TOP