• Du lịch kết hợp team building là một xu hướng mới hiện nay được rất nhiều các công ty hào hứng tham gia. Tuy nhiên, để có một chương trình du lịch kết hợp teambuilding thành công thì sự chuẩn bị kỹ càng chính là điều kiện tiên quyết.
  • Để đạt được bất cứ giá trị thật sự vượt quá một sự kiện đào tạo, bạn cần ít nhất từ 45’ đến 120’ cho một hoạt động hoặc chuỗi hoạt động. bình quân chương trình thường là 1 buổi hoặc 1 ngày (từ 3 – 8 giờ đào tạo). (Chú ý: không để quá quá sức thích ứng của nhóm. Các thành viên cảm thấy dễ mệt mỏi hơn bạn nghĩ, vì thế lịch trình phù hợp với khả năng của nhóm)
  • Tinh thần đội nhốm có tầm quan trọng, sự ảnh hưởng lớn tới sự thành công và sự phát triển của các doanh nghiệp, công ty…Ngày nay để gắn kết tinh thần đội - nhóm nhiều người lựa chọn từ những hoạt động teambuilding. Vậy teambuilding xây dựng tinh thần đội nhóm như thế nào?

BACK TO TOP