Những câu Slogan cho Teambuilding hay dùng nhất

Một số Slogan tiếng anh hay dùng cho các chương trình Team building:

1. “Together we can”- Anonymous
2. “Yes, we can” – Obama
3. “Sure, we can”- Đại học FPT
4. “The @ challenge”- Tourist Forum
5. “There is no ‘I’ in TEAM” – Anonymous
6. “Alone we can do so little; together we can do so much”- Helen Keller
7. “A single arrow is easily broken, but not ten in a bundle” – Japanese proverb
8. “A boat doesn’t go forward if each one is rowing their own way” – Swahili proverb
9. “Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success” – Henry Ford
10. “One man can be a crucial ingredient on a team, but one man cannot make a team” – Kareem Abdul Jabbar
11. “A group becomes a team when each member is sure enough of himself and his contribution to praise the skill of the others” – Norman Hidle
12. “You don’t get harmony when everybody sings the same note” – Doug Floyd

Một số câu slogan hay bằng tiếng việt

  1. Chúng tôi là số 2, không ai là số 1
  2. Nơi không còn khoảng cách
  3. Lung linh là lên luôn
  4. Xỏ dép và đi
  5. Điên có tổ chức, sung sức có đào tạo
  6. Vượt gian nan, đập tan thách thức
  7. Đoàn kết never chết
  8. Nơi tình yêu bắt đầu
  9. Chúng mình là một gia đình
  10. Đi chơi ngại gì mưa rơi

Image result for team building

CONTACT US ANYWHERE
We are always happy to help you !
We, Viet Green TeamBuilding like it when you get in touch with us. Drop in a line, we will call you within 24 hours !
Call us anytime at Mobile/Viber/Zalo: +84989313339  or email: vietgreenteambuilding@gmail.com | vietgreenmedia@gmail.com | vietgreenevent@gmail.com

WHY US | OUR STORY  | GAMES | CONTACT US | MEDIA & EVENT | FAQs | BOOK NOW

 

 

One Team - One Dream - One Champion
Hà Nội & Miền Bắc: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 024.66888684 | 024.36285414   F: 84.24.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Tuyên Quang & Tây Bắc:: 0989 313339  | 012475 33333

Quang Binh & Miền Trung:  0232.3868666 | 0232.3836333   M: 090 3295 730

Thái Nguyên : 0988 262616 | 1900 6920

Huế & Đà Nẵng: 098272 4444 | 1900 6920

Ho Chi Minh & Miền Nam:   028.66828483 | 028.22 656666   M: 01235 333 331   Websitewww.vietgreenteambuilding.com | www.dulichteambuilding.info
Email: vietgreenteambuilding@gmail.com | vietgreenmedia@gmail.com | vietgreenevent@gmail.com
 
FIND HEAD OFFICE MAP IN HANOI

BACK TO TOP