Tổ chức khánh thành tại Kon Tum,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Kon Tum-Viet Green Event Kon Tum

Công ty sự kiện Xanh Kon Tum duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Kiên Giang,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Kiên Giang-Viet Green Event Kiên Giang

Tổ chức sự kiện Xanh Kiên Giang cam kết thực hiện đúng với hợp đồng đã ký, giữ đúng chất lượng, tốc độ, uy tín về sản phẩm mình cung cấp đến khách hàng. Vì sự tin yêu và hài…

Tổ chức khánh thành tại Khánh Hòa,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tai Khánh Hòa-Viet Green Event Khánh Hòa

Công ty sự kiện Xanh Khánh Hòa duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Hưng Yên,lễ cắt băng khánh thành tại Hưng Yên chuyên nghiệp-Viet Green Event Huang Yên

Công ty sự kiện Xanh Hưng Yên duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Huế,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Huế-Viet Green Event Huế

Tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Event Huế đáp 50 nhân sự lắp đặt thiết bị, 200 nhân sự MC, lễ tân, múa lân sư rồng, ca sỹ, nhóm nhảy múa... và 100 nhân sự trang trí sự…

Tổ chức khánh thành tại Hòa Bình,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp-Viet Green Event Hòa Bình

Công ty sự kiện Xanh Hòa Bình cam kết báo giá lễ khánh thành và tiệc mừng lễ khánh thành trọn gói cho khách hàng trong vòng 30 - 45 phút sau khi nhận yêu cầu, với giá cả ưu…

Tổ chức khánh thành tại Hậu Giang,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Hậu Giang-Viet Green Event Hậu Giang

Công ty tổ chức sự kiện Xanh Hậu Giang cung ứng được hơn 5000m2 nhà bạt không gian khung thép Singapore mới, kiên cố. Cung ứng hệ thống âm thanh sự kiện phục vụ đến 1000 người với hiệu ứng…

Tổ chức khánh thành tại Hải Phòng,lễ cắt băng khánh thành tại Hải Phòng chuyên nghiệp-Viet Green Event Hải Phòng

Công ty sự kiện Xanh Hải Phòng duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Hải Dương,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Hải Dương-Viet Green Event Hải Dương

Tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Event Hải Dương đáp 50 nhân sự lắp đặt thiết bị, 200 nhân sự MC, lễ tân, múa lân sư rồng, ca sỹ, nhóm nhảy múa... và 100 nhân sự trang trí…

Tổ chức khánh thành tại Hà Tĩnh,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh-Viet Green Event Hà Tĩnh

Công ty sự kiện Xanh Hà Tĩnh cam kết báo giá lễ khánh thành và tiệc mừng lễ khánh thành trọn gói cho khách hàng trong vòng 30 - 45 phút sau khi nhận yêu cầu, với giá cả ưu…

Tổ chức khánh thành tại Hà Nội,lễ cắt băng khánh thành chuyên nghiệp taih Hà Nội-Viet Green Event Hà Nội

Công ty sự kiện Xanh Hà Nội duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Hà nam,lễ cắt băng khánh thành tại Hà Nam chuyên nghiệp-Viet Green Event Hà Nam

Công ty tổ chức sự kiện Xanh Hà Nam cung ứng được hơn 5000m2 nhà bạt không gian khung thép Singapore mới, kiên cố. Cung ứng hệ thống âm thanh sự kiện phục vụ đến 1000 người với hiệu ứng…

Tổ chức khánh thành tại Gia Lai,lễ cắt băng khánh thành tại Gia Lai chuyên nghiệp-Viet Green Event Gia Lai

Tổ chức sự kiện Xanh Gia Lai cam kết thực hiện đúng với hợp đồng đã ký, giữ đúng chất lượng, tốc độ, uy tín về sản phẩm mình cung cấp đến khách hàng. Vì sự tin yêu và hài…

Tổ chức khánh thành tại Đồng Tháp,lễ cắt băng khánh thành tại Đồng Tháp chyên nghiệp-Viet Green Event Đồng Tháp

Tổ chức sự kiện Xanh Đồng Tháp cam kết thực hiện đúng với hợp đồng đã ký, giữ đúng chất lượng, tốc độ, uy tín về sản phẩm mình cung cấp đến khách hàng. Vì sự tin yêu và hài…

Tổ chức khánh thành tại Đồng Nai,lễ cắt băng khánh thành tại Đồng Nai chuyên nghiệp-Viet Green Event Đồng Nai

Công ty sự kiện Xanh Đồng Nai duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Điện Biên,lễ cắt băng khánh thành tại Điện Biên chuyên nghiệp-Viet Green Event Điện Biên

Công ty sự kiện Xanh Điện Biên cam kết báo giá lễ khánh thành và tiệc mừng lễ khánh thành trọn gói cho khách hàng trong vòng 30 - 45 phút sau khi nhận yêu cầu, với giá cả ưu…

Tổ chức khánh thành tại Đăk Nông,lễ cắt băng khánh thành tại Đắk Nông chuyên nghiệp-Viet Green Event Đắk Nông

Công ty sự kiện Xanh Đắk Nông duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

Tổ chức khánh thành tại Đắk Lắk,lễ cắt băng khánh thành tại Đắk Lắk chuyên nghiệp-Viet Green Đắk Lắk

Tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Event Đắk Lắk đáp 50 nhân sự lắp đặt thiết bị, 200 nhân sự MC, lễ tân, múa lân sư rồng, ca sỹ, nhóm nhảy múa... và 100 nhân sự trang trí…

Tổ chức khánh thành tại Đà Nẵng,lễ cắt băng khánh thành tại Đà Nẵng chuyên nghiệp-Viet Green Event Đà Nẵng

Công ty sự kiện Xanh Đà Nẵng cam kết báo giá lễ khánh thành và tiệc mừng lễ khánh thành trọn gói cho khách hàng trong vòng 30 - 45 phút sau khi nhận yêu cầu, với giá cả ưu…

Tổ chức khánh thành tại Cao Bằng,lễ cắt băng khánh thành tại Cao Bằng chuyên nghiệp-Viet Green Event Cao Bằng

Công ty sự kiện Xanh Cao Bằng duy nhất tổ chức hơn 500 sự kiện lễ khánh thành, khai trương, động thổ, khởi công cho khối doanh nghiệp, nhà máy khu công nghiệp, công ty bất động sản, dự án…

BACK TO TOP