• Công ty tổ chức sự kiện lễ hội Viet Green Media & Event sẽ phối hợp với các nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hóa dân tộc, các chuyên gia về lễ hội để thiết kế kịch bản chương trình lễ hội, sự kiện cộng đồng đặc sắc nhất. Sau đó, Ban tổ chức cùng làm việc với các đạo diễn chuyên nghiệp và nổi tiếng chỉ đạo và dàn dựng chương trình Lễ hội đúng như kế hoạch tổ chức.

BACK TO TOP